Договір оферти

Цей Договір є публічною офертою (відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу як дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин https://makemehappy.com.ua, так і здійснюючи офф-лайн покупки в магазині квітів і куль «MakeMeHappy» за адресою вул.Хрещатик 46 Б, м Київ (далі - магазин квітів і куль «MakeMeHappy» ), в подальшому іменований Продавець.

Умови цього Договору однакові для всіх відвідувачів Інтернет-магазину https://makemehappy.com.ua і магазину квітів і куль «MakeMeHappy», незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець), які мають намір, бажання і можливості придбати товари, що пропонуються.

Підтвердженням повної згоди з усіма без винятку умовами даного Договору, є акцепт оферти Покупцем шляхом здійснення Замовлення. У разі незгоди з умовами даного Договору - Покупець не акцептує оферту.

1. Загальні положення.

1.1. Цей Договір публічної оферти визначає особливості купівлі-продажу Товару на сайті Інтернет-магазину https://makemehappy.com.ua (далі - Інтернет-магазин) і застосовується щодо будь-якого Товару, що пропонується до продажу (купівлі) на сайті Інтернет-магазину і в магазині квітів і куль «MakeMeHappy».

2. Терміни та визначення.

2.1. Перелік термінів і визначень.

2.1.1. «Товар» - перелік найменувань асортименту, представлений в Інтернет-магазині, який формує об'єкт угоди сторін, обираний Покупцем.

2.1.2. «Каталог» - інформація про товари, розміщена в Інтернет-магазині.

2.1.3. «Замовлення» - свідоме рішення Покупця придбати товар, оформлене і реалізоване в Інтернет-магазині шляхом приміщення обраних позицій Товару в Корзину.

2.1.4. «Інтернет-магазин» - сайт Продавця https://makemehappy.com.ua, призначений для укладення цих договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару, що містяться в каталозі і представленим на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром - дистанційний спосіб продажу товару.

2.1.5. «Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, яке відвідало сайт https://makemehappy.com.ua, що має намір придбати для підприємницьких цілей той чи інший Товар, та оплатити отримання такого Товару.

2.1.6. Акцепт оферти - придбання (оплата) товару в порядку, визначеному цим договором, за цінами, вказаними на сайті Інтернет-магазину.

2.1.7. Рекламація - претензія покупця або замовника, що пред'являється продавцеві або постачальнику з приводу неналежної якості або кількості товару, що поставляється, вимога про усунення недоліків, зниження ціни, відшкодування збитків.

2.2. Сторони, укладенням публічного договору підтверджують, що згодні з визначенням всіх термінів, описаних в цьому Договорі, і зобов'язуються не застосовувати іншого трактування, крім того, що обумовлено в Договорі.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар в обумовлений з Покупцем термін, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

3.2. Покупець, який скористався послугами Інтернет-магазину, розглядається як особа, яка вступила з Продавцем в договірні відносини.

4. Момент укладання Договору.

4.1. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту оферти.

4.2. Факт придбання Товару є беззаперечним доказом прийняття Покупцем умов даного Договору.

5. Права і обов'язки Сторін

5.1. Покупець має право:

5.1.1. Добровільно вибирати Товари, пропоновані Продавцем за допомогою Інтернет-магазину.

5.1.2. Отримувати інформацію про властивості Товарів, пропонованих Продавцем за допомогою Інтернет-магазину.

5.1.3. Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

5.2. Покупець зобов'язаний:

5.2.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору, асортиментом Товарів і тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на всіх сторінках Інтернет-магазину.

5.2.2. Дотримуватися умов цього Договору і окремо викладені Правила сайту.

5.2.3. Самостійно оформляти Замовлення в Інтернет-магазині за допомогою передбачених для цього елементів інтерфейсу.

5.2.4. Своєчасно і в повній мірі сплатити і забрати Товар на умовах цього Договору.

5.2.5. Своєчасно і в повній мірі сплатити послуги Доставки на умовах цього Договору.

5.2.6. Надавати своєчасну і правдиву інформацію, яка може знадобитися при здійсненні Замовлення і яка однозначно ідентифікує його як Покупця.

5.2.7. Не робити покупки в зазначеному Інтернет-магазині до досягнення нею 18 років. У зв'язку з викладеним, акцептом оферти, Покупець гарантує продавцеві, що є повністю право- і дієздатним особою, яка діє на підставі свого внутрішнього переконання і волевиявлення.

5.3. Продавець має право:

5.3.1. Змінювати умови цього Договору і правила сайту, асортимент Товарів, ціни на Товари і послуги, в односторонньому порядку, поміщаючи їх на відповідні сторінки сайту. Всі зміни вступають в силу негайно після їх публікації на сайті Інтернет-магазину.

5.4. Продавець зобов'язаний:

5.4.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі виконання всіх зобов'язань перед Покупцем відповідно до умов цього Договору.

5.4.2. Нести повну відповідальність перед Покупцем за виконання Замовлення до передачі Замовлення Покупцю.

5.4.3. Передати Покупцю Товар в певному місці, в який визначається Замовленням кількості та асортименті. Рухаючись Товар має відповідну комплектність, належну якість і вільний від претензій третіх осіб.

5.4.4. Довести до відома Покупця необхідну і достовірну інформацію про товар.

5.4.5. Повідомляти Покупця про неможливість виконання зобов'язань перед ним, в разі виникнення форс-мажорних ситуацій.

5.4.6. Не розголошувати інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством або недотримання Покупцем цього Договору.

5.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії обставин непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні лиха, обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, страйки, епідемії і т. П.), Заборонні заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

6. Порядок оформлення Замовлення.

6.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення в Інтернет-магазині.

7. Вартість і порядок оплати Замовлення.

7.1. Ціни на Товари публічні і вказані в Інтернет-магазині. Послуги можуть змінюватися в залежності від кон'юнктури ринку, що відбивається на цінах в Інтернет-магазині.

7.2. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця в разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та скоїв у встановленому цим договором порядку оплату Товару (послуг).

7.3. Покупець може оплатити товар будь-яким зручним способом, які описані на сайті Інтернет-магазину.

7.4. Повна вартість Замовлення складається з вартості Товару та вартості доставки.

7.5. Покупець має право відмовитися від послуги доставки. В цьому випадку Замовлення забирається Покупцем в магазині Продавця - студії квітів, подарунків та декору "Makemehappy" за адресою: вул. Хрещатик 46 Б, м Київ. Оплата Замовлення здійснюється зручним для Покупця способом, описаним на сайті Інтернет-магазину.

8. Доставка Товару

8.1. Доставка Товару по Києву кур'єром здійснюється 7 днів на тиждень 24 години на добу, за умови, що товар був замовлений в робочий час (згідно режиму роботи, зазначеного на Сайті) студії квітів, подарунків та декору "Makemehappy" за адресою: вул Хрещатик 46Б, м. Київ.

8.2. Покупець отримує Товар за допомогою кур'єрської доставки Продавця або забирає його шляхом самовивозу в магазині квітів і куль «MakeMeHappy» за адресою вул.Хрещатик 46 Б, м Київ в робочий час студії: з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 21:00, субота та неділю з 10:00 до 19:00.

8.3. Факт отримання Товару належної якості і кількості і відсутність будь-яких претензій до Товару, Покупець і / або Одержувач підтверджує власної розписом у видатковій накладній при отриманні Товару.

8.4. У разі відсутності Покупця або отримувача (зазначеного Покупцем) за адресою доставки, зазначеного Покупцем в заявці, або відмови Покупця і / або Одержувача від Товару, Покупець зобов'язаний оплатити Товар і вартість його доставки за адресою Покупця і / або Одержувача (зазначеного Покупцем), а також зворотну доставку в магазин.

8.5. У разі якщо Покупець має претензії до кількості і / або якості Товару, він зобов'язаний викласти свої претензії в письмовому вигляді і вислати їх в електронному листі на офіційну пошту Продавця makemehappy.com.ua@gmail.com. Повідомлення Продавця про претензії іншим способом, ніж вказано в п.8.3., Не рахується Сторонами таким.

8.6. Покупець має право відмовитися від Товару і його оплати, у разі:

8.6.1. У момент його отримання від кур'єра Покупець виявляє, що Товар пошкоджений і / або зіпсований.

8.6.2.Товар істотно відрізняється від того, який представлений на Сайті, за винятком випадків, зазначених в п.11.

8.6.3. Товар доставлений не вчасно (в разі замовлення доставки Товару на точний час).

8.7. Термін доставки Товару складається з терміну обробки Замовлення і терміну його доставки.

8.8. У зв'язку з великою кількістю замовлень і збільшенням навантаження, в святкові дні (Новорічні свята, 14 лютого, 8 Березня та інші) термін доставки товару здійснюється за попереднім погодженням з менеджером.

9. Порядок повернення Товару

9.1. При отриманні Товару неналежної якості (шлюбу), Покупець має право вимагати заміну неякісного (бракованого) Товару на якісний (повернення товару здійснюється за адресою вул.Хрещатик 46 Б м.Київ). Продавець задовольняє вимогу Покупця протягом 2 робочих днів (без урахування доставки) з дня пред'явлення Покупцем письмових претензій у порядку зазначеному в п.8.5. Договору.

9.2. Покупець і / або Одержувач, прийнявши публічну оферту, підтверджує, що ознайомлений зі змістом ст. 9 Закону України "Про захист прав споживачів" та ст. ст. 6, 707 Цивільного Кодексу України, безумовно, погоджується з тим, що споживання і / або використання товару, для цілей цього Договору означає його будь-яке переміщення за межі приміщення магазину, розташованого за адресою: вулиця Хрещатик 46 Б, м.Київ, а тому, після такого споживання і / або використання обмін і / або повернення рослин і квітів (товару) магазином не проводиться ".

9.3. У разі відмови клієнта від не виконаної замовлення. Повернення коштів здійснюється в найближчий банківський день з моменту прийняття рішення про повернення коштів.

10. Термін дії цього Договору.

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту Акцепту оферти і діє до виконання всіх його умов обома Сторонами.

10.2. Термін дії цієї Оферти встановлюється з моменту розміщення на Сайті.

10.3. Відкликання оферти може бути здійснений Продавцем в будь-який час, що не є підставою для відмови від зобов'язань по вже укладеним Договором.

11. Відмова від гарантійних зобов'язань.

11.1. Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві.

11.2. Поради та інформація, що даються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.

11.3. Матеріали та інформація на сайті Інтернет-магазину надаються «як є» без будь-яких гарантій.

11.4. Кольори і відтінки Товарів можуть відрізнятися від реальних внаслідок особливостей налаштувань монітора.

11.5.Указанние розміри букетів і композицій є приблизними, реальний розмір квіткових композицій може відрізнятися від 5 до 10%.

11.6. Інтернет-магазин не гарантує точності і повноти інформації, розміщеної на сайті.

11.7. Інтернет-магазин в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали та інформацію, що надаються на сайті, а також у згадані в ньому товари.

11.8. У разі неактуальність інформації на сайті, Інтернет-магазин не зобов'язується оновлювати її.

11.9. Інтернет-магазин ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки, що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання Інтернет-магазину.

11.10. Інтернет-магазин залишає за собою право зміни складу і зовнішнього вигляду товару на 20-25% зі збереженням загального вигляду і вартості компонентів

12. Інші умови.

12.1. Покупець погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про що проходять акції та розпродажі, маркетингових програмах і т.д. засобами комунікації, такими як електронна пошта, мобільна і стільниковий зв'язок, в тому числі за контактною інформацією, вказаною Покупцем в його профілі на сайті. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець може звернутися до Адміністрації ресурсу, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів і надіславши його на адресу makemehappy.com.ua@gmail.com.

12.2. Покупець, підписанням цього договору, підтверджує, що повідомлений про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та дає свою згоду (дозвіл) на збір, обробку та зберігання персональних даних.

12.3. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, Сторони регулюють свої відносини відповідно до чинного законодавства.

 

Політика конфіденційності

A. Вступ

 1. Конфіденційність користувачів нашого веб-сайту має велике значення для нас, і ми докладаємо всіх зусиль для забезпечення її захисту. Дані правила пояснюють, як ми використовуємо вашу персональну інформацію.
 2. Погоджуючись із використанням файлів-cookie при першому відвіданні нашого веб-сайту, відповідно до положень даних Правил, ви надаєте нам дозвіл на використання файлів-cookie при кожному вашому наступному візиті.

Б. Права інтелектуальної власності
Цей документ був створений з використанням шаблона із сайту SEQ Legal (seqlegal.com) та модифікований веб-сайтом Website Planet (www.websiteplanet.com)

 

В. Збір персональних даних 

 

Збору, зберіганню та використанню підлягають наступні типи персональних даних:

 1. Інформація про ваш комп’ютер, включаючи вашу IP-адресу, географічне розташування, тип і версію браузера та операційну систему;
 2. Інформація про ваші відвідування та використання цього веб-сайту, включаючи реферальні джерела, протяжність візитів, переглянуті сторінки та шляхи навігації по сайту;
 3. Інформація про адресу вашої електронної пошти, яку ви використали для реєстрації на нашому веб-сайті;
 4. Інформація, яку ви ввели під час створення профілю на нашому веб-сайті – наприклад, ваше ім’я, зображення у вашому профілі, стать, дата народження, сімейний статус, хобі та інтереси, освіта та місце роботи;
 5. Інформація, така, як ваше ім’я та адреса електронної пошти, які ви вказали під час оформлення підписок на наші поштові повідомлення та/або розсилки;
 6. Інформація, яку ви ввели під час використання сервісів нашого веб-сайту;
 7. Інформація, яка генерується при використанні нашого веб-сайту, включаючи інформацію про час, частоту та умови його використання;
 8. Інформація стосовно будь-яких ваших покупок, використаних сервісів або транзакцій, які ви провели через наш веб-сайт, включаючи ваше ім’я, адресу, номер телефону, адресу електронної поштової скриньки та інформацію про кредитну карту;
 9. Інформація, яку ви розмістили на нашому сайті з метою публікації її в Інтернеті, включаючи ваше ім’я користувача, зображення профілю та зміст вашої публікації;
 10. Інформація, що міститься в будь-яких повідомленнях, які ви надсилали нам електронною поштою або через наш веб-сайт, включаючи зміст повідомлення та мета дані;
 11. Будь-яка інша персональна інформація, яку ви надіслали нам.
  Перед тим, як розкрити для нас персональну інформацію третьої особи, ви маєте отримати згоду цієї особи як на розкриття, так і на обробку цієї інформації у відповідності до даних правил.

Перед тим, як розкрити для нас персональну інформацію третьої особи, ви маєте отримати згоду цієї особи як на розкриття, так і на обробку цієї інформації у відповідності до даних правил.

 

Г. Використання вашої персональної інформації

 

Персональна інформація, яку ви передані нам через наш веб-сайт, буде використовуватися задля цілей, зазначених в цих правилах або на відповідних сторінках веб-сайту. Ми можемо використовувати вашу персональну інформацію в наступних цілях:

 1. адміністрування нашого веб-сайту та бізнесу;
 2. персоналізація нашого веб-сайту для вас;
 3. надання вам можливості користуватися сервісами, доступними на нашому веб-сайті;
 4. надсилання вам товарів, придбаних через наш-веб-сайт;
 5. надання вам послуг, придбаних через наш веб-сайт;
 6. надсилання вам повідомлень, рахунків та нагадувань про сплату, та отримання платежів від вас;
 7. надсилання вам немаркетингових комерційних повідомлень;
 8. надсилання вам електронною поштою повідомлень, які ви спеціально запросили;
 9. надсилання вам електронної розсилки, якщо ви її замовили (ви в будь-який момент можете повідомити нас, що більше не бажаєте отримувати електронні розсилки від нас);
 10. надсилання вам маркетингових повідомлень стосовно нашої ділової активності або ділової активності старанно відібраних сторонніх компаній, яка, на нашу думку, може вас зацікавити, шляхом публікацій або, якщо ви конкретно надали на це згоду – шляхом надсилання електронної пошти або за рахунок використання подібних технологій (ви в будь-який момент можете повідомити нас, що більше не бажаєте отримувати маркетингові повідомлення);
 11. надання стороннім компаніям статистичної інформації про наших користувачів (проте, ці сторонні компанії не матимуть змоги ідентифікувати жодного окремого користувача з цих даних);
 12. обробка запитів та скарг, зроблених вами або на вас, і які стосуються нашого веб-сайту;
 13. з метою забезпечення безпеки нашого сайту та попередження шахрайства;
 14. з метою перевірки відповідності умовам та правилам, які регламентують використання нашого веб-сайту (включаючи моніторинг приватних повідомлень, надісланих через сервіс приватних повідомлень нашого веб-сайту); та
 15. в інших цілях.

Якщо ви надали персональну інформацію для публікації на нашому веб-сайті, ми опублікуємо її. В іншому випадку, ми використовуватимемо цю інформацію у відповідності до ліцензії, яку ви нам надали.

 

Ваші налаштування конфіденційності можуть використовуватись для обмеження публікації ваших персональних даних на нашому веб-сайті, і можуть регулюватися за допомогою засобів управління конфіденційністю на веб-сайті.

 

Без вашої чітко вираженої згоди ми не будемо передавати вашу персональну інформацію жодній сторонній компанії для прямого маркетингового використання цією, або будь-якою іншою сторонньою компанією.

 

Д. Розкриття персональної інформації

 

Ми лишаємо за собою право розкрити вашу персональну інформацію для будь-якого з наших працівників, керівників, страхувальників, професійних радників, агентів, постачальників або субпідрядників, в об’ємі та цілях, визначених в цих правилах.

 

Ми за собою право розкрити вашу персональну інформацію для будь-якого члена нашої групи компаній (сюди входять наші дочірні компанії, наша кінцева холдингова компанія та всі її дочірні компанії) в об’ємі та цілях, визначених в цих правилах.

 

Ми лишаємо за собою право розкрити вашу персональну інформацію:

 1. в тих випадках, в яких цього від нас вимагає закон;
 2. у зв’язку з будь-яким поточними або майбутніми судовими процесами;
 3. з метою встановлення, реалізації або захисту наших законних прав (включаючи надання інформації іншим сторонам задля запобігання шахрайству або зниження кредитних ризиків);
 4. покупцеві (або потенційному покупцеві) будь-якого бізнесу або активів, які ми продаємо (або збираємося продати); та
 5. будь-якій особі, яка, як ми обґрунтовано вважаємо, може подати запит до суду або іншого уповноваженого органу про розкриття цих персональних даних і, на нашу обґрунтовану думку, цей суд або уповноважений орган видасть розпорядження на розкриття цих персональних даних.

Ми не будемо розкривати вашу персональну інформацію третім особам, за виключенням випадків, зазначених в цих правилах.

 

Е. Міжнародні передачі персональної інформації

 1. Інформація, яку ми збираємо, може зберігатися, оброблятися та передаватися між будь-якими країнами, в яких ми здійснюємо свою діяльність, з метою надання нам можливості використовувати цю інформацію у відповідності з цими правилами.
 2. Інформація, яку ми збираємо, може бути передана в наступні країни, де немає законів із захисту даних, аналогічних тим, що діють на території Європейської Економічної Зони: США, Росія, Японія, Китай та Індія.
 3. Персональна інформація, які ви публікуєте на нашому веб-сайті, через Інтернет, може бути доступна в усьому світі. Ми не можемо перешкодити її використанню, або неправомірному використанню в злочинних цілях, сторонніми особами.
 4. Погоджуючись з цими правилами, ви надаєте згоду на передачу вашої персональної інформації, зазначеної в розділі Е.

Є. Збереження персональної інформації

 1. Розділ Є встановлює правила та процедури компанії щодо збереження персональної інформації. Дані правила та процедури призначені для забезпечення виконання нами наших юридичних зобов’язань щодо збереження та видалення персональної інформації.
 2. Персональна інформація, яку ми обробляємо з певною метою або в певних цілях не повинна зберігатися довше, ніж потрібно для досягнення цієї мети або цих цілей.
 3. Незважаючи на інші положення Розділу Є, ми будемо зберігати документи (включаючи електронні документи), які містять персональну інформацію:
  1. в тих випадках, в яких цього від нас вимагає закон;
  2. якщо ми вважатимемо, що ці документи можуть мати відношення до будь-якого поточного або майбутнього судового розгляду; та
  3. з метою встановлення, реалізації або захисту наших законних прав (включаючи надання інформації іншим сторонам задля запобігання шахрайству або зниження кредитних ризиків).

Ж. Захист вашої персональної інформації

 1. Ми будемо вживати достатні технічні та організаційні заходи для попередження втрати, протиправного використання чи підробки вашої персональної інформації.
 2. Всю надану вами персональну інформацію ми будемо зберігати на наших захищених (як паролем, так і фаєрволами) серверах.
 3. Всі електронні фінансові транзакції, здійснені за допомогою нашого сайту, будуть захищені технологією шифрування даних.
 4. Ви підтверджуєте своє ознайомлення з тим фактом, що передача інформації через Інтернет є по суті є незахищеною, і ми не можемо гарантувати захист даних, надісланих через всесвітню мережу.
 5. Ви несете повну відповідальність за збереження свого пароля для доступу на наш веб-сайт в таємниці. Ми ніколи не будемо запитувати ваш пароль (за виключенням випадків, коли ви намагаєтесь увійти до свого облікового запису на нашому сайті).

З. Зміни та поправки

 

Ми лишаємо за собою право періодично вносити зміни та поправки в ці правила, та публікувати їх нову редакцію на нашому сайті. Ви повинні періодично перевіряти цю веб-сторінку, щоб пересвідчитись, що розумієте зміст змін, внесених до цих правил. Ми також можемо проінформувати вас про внесення змін до цих правил шляхом надсилання електронної пошти або через систему передачі приватних повідомлень нашого сайту.

Ви маєте право надати нам вказівку не обробляти вашу персональну інформацію в маркетингових цілях.

 

На практиці, ви, зазвичай, або завчасно погоджуєтесь з тим, щоб ви використовували вашу персональну інформацію в маркетингових цілях, або ми надамо вам можливість відмовитися від використання вашої інформації в маркетингових цілях.

 

І. Сторонні веб-сайти

 

Наш веб-сайт містить гіперпосилання на, та деталі про веб-сайти сторонніх компаній та осіб. Ми не маємо інструментів керування, та не несемо відповідальності за політику конфіденційності й практики сторонніх осіб та компаній в цій галузі.

 

Ї. Оновлення інформації

 

Будь-ласка, своєчасно повідомляйте нас, якщо ваша персональна інформація, яка знаходиться у нас, потребує оновлення чи виправлень.

 

Й. Файли-Cookies

 

Наш веб-сайт використовує файли-cookies. Cookie — це файл, що містить ідентифікатор (стрічку, яка складається з літер та цифр), і який надсилається веб-сервером до веб-браузеру, та зберігається браузером. В подальшому, ідентифікатор надсилається назад на сервер кожного разу, коли браузер запитує веб-сторінку з серверу. Файли-cookies можуть бути або «постійними» або «сеансові»: постійні будуть зберігатися браузером та будуть придатними до завершення терміну дії, якщо тільки не будуть видалені користувачем завчасно; «сеансові» навпаки – будуть видалятися після завершення сеансу роботи з сайтом або після закриття браузеру. Файли-cookies зазвичай не містять жодної інформації, яка ідентифікує особу користувача. Проте, ваша персональна інформація, яку ми маємо, може бути пов’язана з інформацією, що зберігається та отримана від файлів-cookies. {ОБЕРІТЬ ВІРНУ ФРАЗУ На нашому веб-сайті ми використовуємо лише сеансові файли-cookies / лише постійні файли-cookies / як постійні, так і сеансові файли-cookies.}

 1. Назви файлів-cookies, які ми використовуємо на нашому веб-сайті, та цілі, задля яких вони використовуються, зазначені нижче:
  1. На нашому веб-сайті ми використовуємо Google Analytics та Adwords для розпізнавання комп’ютера, коли користувач {ЗАЗНАЧТЕ ВСІ ВИПАДКИ ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ-COOKIES НА САЙТІ відвідує веб-сайт / відстеження навігацію користувачів по веб-сайту/ дозволяє використовувати кошик користувача на сайті / вдосконалення зручності користування сайтом / аналіз використання веб-сайту / адміністрування сайту / попередження шахрайства та вдосконалення безпеки сайту / персоналізація сайту для кожного користувача / цільова реклама, яка може бути цікава окремим користувачам / вкажіть мету (цілі)};
 2. Більшість браузерів надають вам можливість відмовитися від використання файлів-cookies, наприклад:
  1. в Internet Explorer (версія 10) ви можете заблокувати використовуючи налаштування керування файлами-cookie, доступними в меню «Інструменти» – «Опції Інтернету» – «Конфіденційність» – «Розширені» ( “Tools,” “Internet Options,” “Privacy,” “Advanced”);
  2. у Firefox (версія 24) ви можете заблокувати всі файли-cookie, натиснувши «Інструменти» – «Опції» – «Конфіденційність»: у випадаючому меню оберіть пункт «Використовувати користувацькі налаштування журналу» та зніміть виділення з пункту «Прийняти файли-cookie від сайтів»; та нарешті
  3. в Chrome (версія 29) ви можете заблокувати всі файли-cookie увійшовши до меню «Налаштування та управління», та обравши «Налаштування» – «Відобразити розширені налаштування» та «Налаштування контенту», а потім обравши «Заборонити сайтам надсилати будь-які дані» під заголовком «Cookies».

Блокування всіх файлів-cookiе матиме негативні наслідки на зручність користування багатьма веб-сайтами. Якщо ви заблокуєте файли-cookie, ви не зможете користуватися багатьма функціями нашого веб-сайту.

 

 1. Ви можете видалити файли-cookie, які вже зберігаються на вашому комп’ютері, наприклад:
  1. в Internet Explorer (версія 10), ви маєте видаляти файли-cookie вручну 
  2. у Firefox (версія 24), файли-cookie можна видалити перейшовши в меню «Інструменти» – «Опції» – «Конфіденційність»: у випадаючому меню оберіть пункт «Використовувати користувацькі налаштування журналу», натисніть “Показати Cookies,” а потім – “Видалити всі Cookies”;
  3. в Chrome (версія 29) ви можете видалити всі файли-cookie увійшовши до меню «Налаштування та управління», та обравши «Налаштування» – «Відобразити розширені налаштування» та «Очистити дані перегляду», а перед тим оберіть пункт «Видалити файли-cookie та інші дані й плагіни сайтів».
 2. Видалення файлів-cookiе матиме негативні наслідки на зручність користування багатьма веб-сайтами.