Договір оферти

Цей Договір є публічною офертою (відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу як дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин https://makemehappy.com.ua, так і здійснюючи офф-лайн покупки в магазині квітів і куль «MakeMeHappy» за адресою вул.Хрещатик 46 Б, м Київ (далі - магазин квітів і куль «MakeMeHappy» ), в подальшому іменований Продавець.

Умови цього Договору однакові для всіх відвідувачів Інтернет-магазину https://makemehappy.com.ua і магазину квітів і куль «MakeMeHappy», незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець), які мають намір, бажання і можливості придбати товари, що пропонуються.

Підтвердженням повної згоди з усіма без винятку умовами даного Договору, є акцепт оферти Покупцем шляхом здійснення Замовлення. У разі незгоди з умовами даного Договору - Покупець не акцептує оферту.

1. Загальні положення.

1.1. Цей Договір публічної оферти визначає особливості купівлі-продажу Товару на сайті Інтернет-магазину https://makemehappy.com.ua (далі - Інтернет-магазин) і застосовується щодо будь-якого Товару, що пропонується до продажу (купівлі) на сайті Інтернет-магазину і в магазині квітів і куль «MakeMeHappy».

2. Терміни та визначення.

2.1. Перелік термінів і визначень.

2.1.1. «Товар» - перелік найменувань асортименту, представлений в Інтернет-магазині, який формує об'єкт угоди сторін, обираний Покупцем.

2.1.2. «Каталог» - інформація про товари, розміщена в Інтернет-магазині.

2.1.3. «Замовлення» - свідоме рішення Покупця придбати товар, оформлене і реалізоване в Інтернет-магазині шляхом приміщення обраних позицій Товару в Корзину.

2.1.4. «Інтернет-магазин» - сайт Продавця https://makemehappy.com.ua, призначений для укладення цих договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару, що містяться в каталозі і представленим на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром - дистанційний спосіб продажу товару.

2.1.5. «Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, яке відвідало сайт https://makemehappy.com.ua, що має намір придбати для підприємницьких цілей той чи інший Товар, та оплатити отримання такого Товару.

2.1.6. Акцепт оферти - придбання (оплата) товару в порядку, визначеному цим договором, за цінами, вказаними на сайті Інтернет-магазину.

2.1.7. Рекламація - претензія покупця або замовника, що пред'являється продавцеві або постачальнику з приводу неналежної якості або кількості товару, що поставляється, вимога про усунення недоліків, зниження ціни, відшкодування збитків.

2.2. Сторони, укладенням публічного договору підтверджують, що згодні з визначенням всіх термінів, описаних в цьому Договорі, і зобов'язуються не застосовувати іншого трактування, крім того, що обумовлено в Договорі.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар в обумовлений з Покупцем термін, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

3.2. Покупець, який скористався послугами Інтернет-магазину, розглядається як особа, яка вступила з Продавцем в договірні відносини.

4. Момент укладання Договору.

4.1. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту оферти.

4.2. Факт придбання Товару є беззаперечним доказом прийняття Покупцем умов даного Договору.

5. Права і обов'язки Сторін

5.1. Покупець має право:

5.1.1. Добровільно вибирати Товари, пропоновані Продавцем за допомогою Інтернет-магазину.

5.1.2. Отримувати інформацію про властивості Товарів, пропонованих Продавцем за допомогою Інтернет-магазину.

5.1.3. Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

5.2. Покупець зобов'язаний:

5.2.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору, асортиментом Товарів і тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на всіх сторінках Інтернет-магазину.

5.2.2. Дотримуватися умов цього Договору і окремо викладені Правила сайту.

5.2.3. Самостійно оформляти Замовлення в Інтернет-магазині за допомогою передбачених для цього елементів інтерфейсу.

5.2.4. Своєчасно і в повній мірі сплатити і забрати Товар на умовах цього Договору.

5.2.5. Своєчасно і в повній мірі сплатити послуги Доставки на умовах цього Договору.

5.2.6. Надавати своєчасну і правдиву інформацію, яка може знадобитися при здійсненні Замовлення і яка однозначно ідентифікує його як Покупця.

5.2.7. Не робити покупки в зазначеному Інтернет-магазині до досягнення нею 18 років. У зв'язку з викладеним, акцептом оферти, Покупець гарантує продавцеві, що є повністю право- і дієздатним особою, яка діє на підставі свого внутрішнього переконання і волевиявлення.

5.3. Продавець має право:

5.3.1. Змінювати умови цього Договору і правила сайту, асортимент Товарів, ціни на Товари і послуги, в односторонньому порядку, поміщаючи їх на відповідні сторінки сайту. Всі зміни вступають в силу негайно після їх публікації на сайті Інтернет-магазину.

5.4. Продавець зобов'язаний:

5.4.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі виконання всіх зобов'язань перед Покупцем відповідно до умов цього Договору.

5.4.2. Нести повну відповідальність перед Покупцем за виконання Замовлення до передачі Замовлення Покупцю.

5.4.3. Передати Покупцю Товар в певному місці, в який визначається Замовленням кількості та асортименті. Рухаючись Товар має відповідну комплектність, належну якість і вільний від претензій третіх осіб.

5.4.4. Довести до відома Покупця необхідну і достовірну інформацію про товар.

5.4.5. Повідомляти Покупця про неможливість виконання зобов'язань перед ним, в разі виникнення форс-мажорних ситуацій.

5.4.6. Не розголошувати інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством або недотримання Покупцем цього Договору.

5.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії обставин непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні лиха, обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, страйки, епідемії і т. П.), Заборонні заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

6. Порядок оформлення Замовлення.

6.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення в Інтернет-магазині.

7. Вартість і порядок оплати Замовлення.

7.1. Ціни на Товари публічні і вказані в Інтернет-магазині. Послуги можуть змінюватися в залежності від кон'юнктури ринку, що відбивається на цінах в Інтернет-магазині.

7.2. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця в разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та скоїв у встановленому цим договором порядку оплату Товару (послуг).

7.3. Покупець може оплатити товар будь-яким зручним способом, які описані на сайті Інтернет-магазину.

7.4. Повна вартість Замовлення складається з вартості Товару та вартості доставки.

7.5. Покупець має право відмовитися від послуги доставки. В цьому випадку Замовлення забирається Покупцем в магазині Продавця - студії квітів, подарунків та декору "Makemehappy" за адресою: вул. Хрещатик 46 Б, м Київ. Оплата Замовлення здійснюється зручним для Покупця способом, описаним на сайті Інтернет-магазину.

8. Доставка Товару

8.1. Доставка Товару по Києву кур'єром здійснюється 7 днів на тиждень 24 години на добу, за умови, що товар був замовлений в робочий час (згідно режиму роботи, зазначеного на Сайті) студії квітів, подарунків та декору "Makemehappy" за адресою: вул Хрещатик 46Б, м. Київ.

8.2. Покупець отримує Товар за допомогою кур'єрської доставки Продавця або забирає його шляхом самовивозу в магазині квітів і куль «MakeMeHappy» за адресою вул.Хрещатик 46 Б, м Київ в робочий час студії: з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 21:00, субота та неділю з 10:00 до 19:00.

8.3. Факт отримання Товару належної якості і кількості і відсутність будь-яких претензій до Товару, Покупець і / або Одержувач підтверджує власної розписом у видатковій накладній при отриманні Товару.

8.4. У разі відсутності Покупця або отримувача (зазначеного Покупцем) за адресою доставки, зазначеного Покупцем в заявці, або відмови Покупця і / або Одержувача від Товару, Покупець зобов'язаний оплатити Товар і вартість його доставки за адресою Покупця і / або Одержувача (зазначеного Покупцем), а також зворотну доставку в магазин.

8.5. У разі якщо Покупець має претензії до кількості і / або якості Товару, він зобов'язаний викласти свої претензії в письмовому вигляді і вислати їх в електронному листі на офіційну пошту Продавця makemehappy.com.ua@gmail.com. Повідомлення Продавця про претензії іншим способом, ніж вказано в п.8.3., Не рахується Сторонами таким.

8.6. Покупець має право відмовитися від Товару і його оплати, у разі:

8.6.1. У момент його отримання від кур'єра Покупець виявляє, що Товар пошкоджений і / або зіпсований.

8.6.2.Товар істотно відрізняється від того, який представлений на Сайті, за винятком випадків, зазначених в п.11.

8.6.3. Товар доставлений не вчасно (в разі замовлення доставки Товару на точний час).

8.7. Термін доставки Товару складається з терміну обробки Замовлення і терміну його доставки.

8.8. У зв'язку з великою кількістю замовлень і збільшенням навантаження, в святкові дні (Новорічні свята, 14 лютого, 8 Березня та інші) термін доставки товару здійснюється за попереднім погодженням з менеджером.

9. Порядок повернення Товару

9.1. При отриманні Товару неналежної якості (шлюбу), Покупець має право вимагати заміну неякісного (бракованого) Товару на якісний (повернення товару здійснюється за адресою вул.Хрещатик 46 Б м.Київ). Продавець задовольняє вимогу Покупця протягом 2 робочих днів (без урахування доставки) з дня пред'явлення Покупцем письмових претензій у порядку зазначеному в п.8.5. Договору.

9.2. Покупець і / або Одержувач, прийнявши публічну оферту, підтверджує, що ознайомлений зі змістом ст. 9 Закону України "Про захист прав споживачів" та ст. ст. 6, 707 Цивільного Кодексу України, безумовно, погоджується з тим, що споживання і / або використання товару, для цілей цього Договору означає його будь-яке переміщення за межі приміщення магазину, розташованого за адресою: вулиця Хрещатик 46 Б, м.Київ, а тому, після такого споживання і / або використання обмін і / або повернення рослин і квітів (товару) магазином не проводиться ".

9.3. У разі відмови клієнта від не виконаної замовлення. Повернення коштів здійснюється в найближчий банківський день з моменту прийняття рішення про повернення коштів.

10. Термін дії цього Договору.

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту Акцепту оферти і діє до виконання всіх його умов обома Сторонами.

10.2. Термін дії цієї Оферти встановлюється з моменту розміщення на Сайті.

10.3. Відкликання оферти може бути здійснений Продавцем в будь-який час, що не є підставою для відмови від зобов'язань по вже укладеним Договором.

11. Відмова від гарантійних зобов'язань.

11.1. Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві.

11.2. Поради та інформація, що даються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.

11.3. Матеріали та інформація на сайті Інтернет-магазину надаються «як є» без будь-яких гарантій.

11.4. Кольори і відтінки Товарів можуть відрізнятися від реальних внаслідок особливостей налаштувань монітора.

11.5.Указанние розміри букетів і композицій є приблизними, реальний розмір квіткових композицій може відрізнятися від 5 до 10%.

11.6. Інтернет-магазин не гарантує точності і повноти інформації, розміщеної на сайті.

11.7. Інтернет-магазин в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали та інформацію, що надаються на сайті, а також у згадані в ньому товари.

11.8. У разі неактуальність інформації на сайті, Інтернет-магазин не зобов'язується оновлювати її.

11.9. Інтернет-магазин ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки, що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання Інтернет-магазину.

11.10. Інтернет-магазин залишає за собою право зміни складу і зовнішнього вигляду товару на 20-25% зі збереженням загального вигляду і вартості компонентів

12. Інші умови.

12.1. Покупець погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про що проходять акції та розпродажі, маркетингових програмах і т.д. засобами комунікації, такими як електронна пошта, мобільна і стільниковий зв'язок, в тому числі за контактною інформацією, вказаною Покупцем в його профілі на сайті. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець може звернутися до Адміністрації ресурсу, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів і надіславши його на адресу makemehappy.com.ua@gmail.com.

12.2. Покупець, підписанням цього договору, підтверджує, що повідомлений про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та дає свою згоду (дозвіл) на збір, обробку та зберігання персональних даних.

12.3. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, Сторони регулюють свої відносини відповідно до чинного законодавства.